من و تو

زندگی میگذرد و ما مینگریم ......

 

این لحظه ها که دارن میان و میرن و عجله دارن... عمر منو تو هستن ارزوهامونن....

من تا ابد کنار تو خوشبخت ترین زن روی زمینم

خدایا شکرت...

/ 0 نظر / 14 بازدید