خونه خوووووووووووبه

هوا سرد شده

اما

من دلم گرمه :)

 

خدایا شکرت

/ 4 نظر / 14 بازدید
m

[دست][لبخند]

باران

[قلب] فدای دل [قلب] دختر مهندسم بشم[مغرور][قلب][گل] [ماچ] [نیشخند]

باران

سییییییییییب مهندسم[قلب] دلم برات تنگ شده جوووونم[قلب] خدمت از ماس[نیشخند]

باران

سسسسسسیب کجاییی[گریه]